Dutch Type Library
Line

Try dtl’s New Exquisite Website

Line
Line

| Home | Search | Site index | About | Contact |

Line
DTL Fleischmann Text

De collectie van de Dutch Type Library voorziet in exclusieve lettertypen voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld huisstijlen en, onder meer door het uitgebreide aanbod van karaktersets, ook in fonts voor boekproducties.
        De belangrijkste contrastsoorten: old style, transitional, modern, en sans serif zijn vertegenwoordigd in het programma van de Dutch Type Library. De typograaf kan hierdoor met de dtl bibliotheek alle mogelijk denkbare typografische problemen oplossen.

Bij een aantal lettertypen worden verschillende versies voor de grote en kleine corpsen aangeboden en van ieder lettertype zijn er meerdere garnituren. Alle fonts zijn vanzelfsprekend verkrijgbaar met mediæval- en tabelcijfers. Bij sommige lettertypen gaan de klein kapitalen vergezeld van speciale (kleine) tabelcijfers. Fraaie ligaturensets completeren het aanbod.

Met de uitgebreide karaktersets loopt de Dutch Type Library al gedurende decennia vooruit op de ontwikkeling van Unicode-ondersteunende fonts. Die vooruitstrevendheid zal de Dutch Type Library ook de komende jaren tonen als de collectie verder wordt uigebouwd en deze zal daardoor blijven voldoen aan de hoogste eisen die vormgevers en eindgebruikers stellen.

DTL looseleaf type specimen

        Losbladige dtl letterproef

Line

dtl Albertina

dtl Antares

|West |East | Turkish | Cyrillic | Greek |

|West |East | Turkish | Cyrillic | Greek |

dtl Argo

dtl Caspari

dtl Caspari News

dtl Documenta

dtl Documenta
         –Sans

dtl Dorian

dtl Elzevir

dtl Fell

dtl Fleischmann

dtl Haarlemmer

dtl Haarlemmer
         –Sans

dtl Nobel

dtl Paradox

dtl Porta News

dtl Prokyon

dtl Romulus

dtl Unico

|West |East | Turkish | Cyrillic |

|West |East | Turkish | Cyrillic |

dtl Valiance

dtl VandenKeere

Het programma van de Dutch Type Library bestaat uit het ontwikkelen van vooraleerst nieuwe lettertypen en daarnaast re-releases en revivals. Het initiatief voor een nieuw dtl lettertype komt altijd bij de Dutch Type Library vandaan. Ontwerpers worden geselecteerd op hun kwaliteit en verzocht om een lettertype te ontwerpen dat past in de dtl filosofie. Het grootste deel van de technische ontwikkeling vindt, evenals de uitbreiding van karaktersets, intern plaats bij dtl.
Re-releases en revivals worden meestal door de dtl Studio ontwikkeld.

Een re-release is een lettertype dat ooit is uitgegeven maar meestal door uiteenlopende redenen heel kort op de markt is geweest. dtl Haarlemmer en dtl Albertina zijn daar voorbeelden van. De productie door Monotype van Haarlemmer is door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog nooit voltooid en slechts heel sporadisch zijn –incomplete– matrijzen verkocht.
        Albertina is begin jaren zestig ontwikkeld voor de Monotype zetselgietmachine maar is in 1966 op de markt gekomen voor de Monophoto zetmachine. Door de gebrekkige kwaliteit van de Monophoto-versie en de beperkte karaktersets (geen half-vette en vette varianten) is Albertina weinig of niet verkocht.

Een revival is een heroptekening van een historisch lettertype dat door veranderingen in typografische voorkeuren, of door wijzigingen in de technologie van het toneel is verdwenen. Door de productie van revivals komen prachtige lettertypen uit het verleden weer beschikbaar voor typografen. Het zou toch buitengewoon jammer zijn als de prachtige lettertypen die onder anderen Hendrik van den Keere, Christoffel van Dijck, Johann Michael Fleischmann ooit voor handzetsel hebben gemaakt, niet in digitaal formaat verkrijgbaar zouden zijn.

Pencil drawing of DTL VandenKeere Italic with IKARUS marking

Ontwerptekening met ikarus markering

Het feit dat veel lettertypen van Jan van Krimpen de overgang van het mechanisch zetten naar fotozetsel en later het digitaal zetsel niet hebben overleefd, komt alleen maar doordat Van Krimpens lettertypen commercieel niet erg succesvol waren. De kwaliteit van Van Krimpens werk staat echter buiten kijf en daarom produceert de Dutch Type Library met de grootste zorg heroptekeningen van een aantal lettertypen van JvK.
        Naast de reeds beschikbare dtl Haarlemmer komen in de zomer van 2020 in totaal 54 fonts van dtl Romulus op de markt. In de najaar van 2020 verschijnt dtl Sheldon, de bijbelletter die Van Krimpen in de eerste helft van de vorige eeuw ontwikkelde voor de Oxford University Press.

Cover of Jan van Krimpen's Memorandum
Line
Line

Search | Site index | Contact | Terms of use | Trademarks | Acknowledgements

Last update: 13 December 2019. Copyright © Dutch Type Library, 1998–2019. All rights reserved

dtl Headquarters | Zwaenenstede 49 | 5221 kc ’s-Hertogenbosch | The Netherlands
dtl Studio | Daliënwaerd 71 | 5221 ke ’s-Hertogenbosch | The Netherlands
phone: +31 (0)73 614 95 36 | fax: +31 (0)73 613 98 23 | e-mail: info@dutchtypelibrary.com