Dutch Type Library since 1990
Line

Try dtl’s New Exquisite Website

Line
Line

| Home | Search | Site index | About | Contact |

Line
DTL FontMaster packaging
DTL BezierMaster: editing lowercase a
DTL BezierMaster: editing capital R

Sinds de tweede helft van de jaren negentig van de vorige eeuw gebruikt de Dutch Type Library een exclusieve set utilities voor de digitale fontproductie onder macOS, Windows en Linux. Deze set is in de loop van de tijd in samenwerking met het in Hamburg, Duitsland gevestigde softwarebedrijf urw geproduceerd. De utilities vormen tezamen dtl FontMaster en bestaan uit negen modules: een Bezier editor (BezierMaster), een editor voor het ikarus formaat (IkarusMaster) een batch tester en optimizer voor glyphs (ContourMaster), een interpolatie module (BlendMaster), een batch-generator voor fontdata (DataMaster), een autotracer (TraceMaster), een module om kerningparen te genereren (KernMaster), om PostScript Type 1 en OpenType fonts te vergelijken (CompareMaster), en om OpenType fonts te bewerken (OTMaster).
Glyph-editing in DTL FoundryMaster

        De gui van dtl FoundryMaster


De negen modules zijn onmisbaar voor de professionele fontproductie en hoewel in eerste instantie ontwikkeld voor intern gebruik bij de Dutch Type Library, is dtl FontMaster beschikbaar gemaakt voor eenieder die zich met fonts en fontproductie bezighoudt. Voor de ontwikkeling werd het dtl FontMaster Team gevormd, bestaande uit Dr. Jürgen Willrodt, Hartmut Schwarz, Gu Jun en Axel Stoltenberg voor het programmeren, Peter Rosenfeld voor de algehele organisatie en Frank E. Blokland, de initiatiefnemer, als software-architect en projectmanager.
        De functionaliteit van dtl FontMaster is gedeeltelijk ontleend aan software die door urw++ in de loop van de tijd is ontwikkeld voor de fontproductie op het sparc werkstation onder Solaris en Sun os. In dtl FontMaster kreeg de oorspronkelijke command-line interface een vriendelijker uiterlijk, ook al mikt het programma nog steeds op de ervaren gebruiker.
Spacing and kerning in DTL GPOSMaster

        Spatiëren en kernen in dtl gposMaster

Na een ontwikkeling die vele jaren in beslag nam, is dtl FontMaster geworden tot een set professionele utilities voor het creëren en optimaliseren van het Bezier en het ikarus formaat, interpoleren, en het beheren van fontdata. De modules werken onafhankelijk van elkaar en kunnen eventueel worden gebruikt in samenwerking met andere programma’s voor de digitale fontproductie.
Editing OpenType and TrueType fonts in DTL OTMaster

        Met dtl OTMaster kunnen OpenType en TrueType fonts worden gecheckt en bewerkt

Download de recentste gratis Light versies van de dtl FontMaster modules vanuit het pull down menu hierboven of ga voor meer informatie naar de
         dtl FontTools web site

DTL ContourMaster
DTL IkarusMaster
FontMaster Utilities
OTM name-table editor
Line
Line

Search | Site index | Contact | Terms of use | Trademarks | Acknowledgements

Last update: 6 June 2023. Copyright © Dutch Type Library, 1998–2023. All rights reserved

dtl Headquarters | Zwaenenstede 49 | 5221 kc ’s-Hertogenbosch | The Netherlands
dtl Studio | Daliënwaerd 71 | 5221 ke ’s-Hertogenbosch | The Netherlands
phone: +31 (0)73 614 95 36 | fax: +31 (0)73 613 98 23 | e-mail: info@dutchtypelibrary.com