Dutch Type Library
Line

Try dtl’s New Exquisite Website

Line
Line

| Home | Search | Site index | About | Contact |

Line

OpenType versies van dtl fonts zijn verkrijgbaar via de dtl OpenType Shop.
Raadpleeg voor meer informatie over het upgraden van licenties voor PostScript Type1 of TrueType fonts naar OpenType het dtl OpenType Upgrade Program

Halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw verschenen de eerste schaalbare fontformaten, waaronder urw’s vs en bs (Vector- en Bézier-formaten met instructies), Adobe’s PostScript Type1, Sun Microsystems’ F3 (Folio-Font-Format) en Bitstream’s Speedo-formaat. Vóór die tijd waren er systeemspecifieke en hardwareafhankelijke bitmap- en vectorlettertypeformaten. Naast een schaalbare resolutie-onafhankelijke contourbeschrijving, bevatte het Type1-formaat ook hints, d.w.z. instructies om de afronding door rastering bij lage resoluties te controleren. Aan het eind van de jaren tachtig ontwikkelde Apple het TrueType-formaat, dat was gebaseerd op Unicode en nóg gedetailleerdere hints kon bevatten, ‘delta-hints’ genaamd. Het TrueType-formaat was ook flexibeler, d.w.z. eenvoudiger uit te breiden dan bijvoorbeeld Type1.

In 1995 publiceerde Microsoft de specificatie van het TrueType Open (tto) en Adobe en Microsoft ontwikkelden daarna samen het huidige OpenType formaat. Apple zet tegenwoordig de ontwikkeling van de gx technologie voort in de vorm van het Apple Advanced Typography (aat) formaat en participeert niet in de ontwikkeling van OpenType. Tot Mac os X.3 (Panther) ondersteunde Apple als gevolg daarvan niet de Layout features van OpenType fonts. In Mac os X.4 (Tiger) vond gedeeltelijke ondersteuning van de OpenType Layout features plaats door interne overzetting naar aat features.

OpenType is meer dan een simpel fontformaat alleen, het is een architectuur met bouwstenen. Allereerst zijn daar de OpenType fonts zelf en de werking daarvan is afhankelijk van andere bouwstenen, namelijk de ondersteuning door achtereenvolgens het besturingssysteem, de applicaties en de printers. OpenType fonts hebben vier essentiële ingrediënten: de contour-beschrijving (Bézier en/of quadratic splines), de hinting, de tabellen voor de karakterindeling en de Layout features (voor het positioneren en vervangen van karakters).

Adobe Type 1 format brochure

Adobe presenteerde het PostScript Type1 formaat halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw.

OpenType Layout Features

Via gsub features kunnen in Open-Type fonts allerlei substituties worden uitgevoerd.

OpenType Layout features
Code voor fi-ligatuur substitutie

Dez features-file code dat zorgt dat de fi-ligatuur wordt uitgesloten voor het Turks.

OpenType fonts komen voor in twee varianten; een daarvan is gebaseerd op de PostScript Type1 outlines (cff [.otf]) en de andere op TrueType ttf outlines. Zodoende kunnen zowel Adobe en Microsoft gebruik blijven maken van respectievelijk de Type1 en de TrueType architectuur. Duizenden Type1 fonts kunnen hierdoor zonder verlies aan kwaliteit worden geconverteerd naar OpenType en de ttf-varianten kunnen nog steeds worden voorzien van de voor TrueType zo kenmerkende hoogwaardige instructies voor de optekening op lage resoluties.

Er is geen standaard voor wat het aantal karakters dat een OpenType font kan bevatten betreft. Dat kan variëren van 256 tot 65.536 karakters. Een OpenType font kan daardoor meerdere schriftsystemen ondersteunen. Een schriftsysteem is een collectie van karakters die een of meerdere schrijfsystemen (talen) ondersteunen. Het Nederlands, Engels, Frans, Duits en vele andere talen vormen een onderdeel van het Latijnse schrift. In contrast hiermee worden drie schriftsystemen gebruikt voor het Japans, namelijk Hiragana, Katakana en Kanji. Deze drie schriftsystemen kunnen, zonodig met het Latijnse schriftsysteem, tezamen in één 2-Byte (2^16) OpenType font worden gestopt. Sommige karakters binnen een schriftsysteem kunnen taalspecifiek zijn, zoals de Duitse eszet-ligatuur (ß). Het aantal ot Layout features is overigens ook variabel, en kan variëren van nul tot meer dan honderd.

OpenType fonts zijn in principe platform-onafhankelijk en functioneren onder Windows, Mac os en ook Linux. Windows 2000 en Windows xp ondersteunen beide OpenType varianten (cff en ttf) en ondersteunen veel –maar niet ook weer niet alle– features. Zowel Mac os 9.2 als Mac os X weten ook raad met beide varianten van OpenType maar ondersteunen niet alle Layout features omdat Apple zich dus richt op de eigen aat technologie. De houding van Apple betekent dat OpenType fonts ook de aat tabellen moeten bevatten om op de Mac te kunnen werken. In het geval van Linux moet de support komen van de Freetype rasterizer.

Mede omdat de ondersteuning door de besturingssystemen verschilt en niet altijd volledig is, heeft Adobe de support voor de OpenType Layout features geïmplementeerd op programmaniveau. InDesign, PhotoShop en Illustrator ondersteunen de ot Layout features onafhankelijk van het besturingssysteem.

Voor de productie van OpenType fonts heeft de Dutch Type Library tezamen met urw++ het programma dtl FontMaster ontwikkeld, dat buitengewoon complexe zaken als het genereren van de typografische gsub en gpos features automatiseert. De OpenType functionaliteit is gebouwd op de Adobe Font Development Kit for OpenType (afdko), waardoor de OpenType fonts van dtl technisch aan de hoogste eisen voldoen.

De OpenType fonts van de Dutch Type Library zijn in drie varianten verkrijgbaar: Standard, Pro en Plus. De OpenType Standard fonts bevatten naast een specifieke codepage voor bijvoorbeeld West-Europees, Oost-Europees, Turks, Cyrillisch of Grieks, mediaevalcijfers en bijbehorende ot Layout features. De Pro fonts bevatten de karaktersets voor West-, Oost-Europees en Turks met bijbehorende klein kapitalen. Daarnaast zitten ook mediaevalcijfers (op zowel proportionele- als tabeljustering), ligaturen, superieure en inferieure cijfers, en breuken met hieraan gekoppelde ot Layout features in de Pro versies. De Plus versies zijn in basis Pro versies, waaraan Cyrillische en/of Griekse codepages zijn toegevoegd.

 

Adobe Indesign 1.5 package

Adobe InDesign ondersteunde Open-Type Layout features al in een vroeg stadium.

DTL FontMaster suite package

De dtl FontMaster suite

Line
Line

Search | Site index | Contact | Terms of use | Trademarks | Acknowledgements

Last update: 18 June 2021. Copyright © Dutch Type Library, 1998–2021. All rights reserved/p>

dtl Headquarters | Zwaenenstede 49 | 5221 kc ’s-Hertogenbosch | The Netherlands
dtl Studio | Daliënwaerd 71 | 5221 ke ’s-Hertogenbosch | The Netherlands
phone: +31 (0)73 614 95 36 | fax: +31 (0)73 613 98 23 | e-mail: info@dutchtypelibrary.com