Dutch Type Library logo
Line

Try dtl’s New Exquisite Website

Line
Line

| Home | Search | Site index | About | Contact |

Line

Een revival is een aan de huidige stand van de technologie aangepaste heroptekening van een historisch letterontwerp. Veel van de thans in gebruik zijnde digitale lettertypen, zijn afgeleid van klassieke zestiende-eeuwse loden letters (zoals dtl VandenKeere), zeventiende-eeuwse modellen (zoals dtl Elzevir) en achttiende-eeuwse ontwerpen (zoals dtl Fleischmann).

Voor de productie van revivals is veel kennis nodig van het stempelsnijden en het lettergieten. Ook is inzicht in de verschillende stijlperiodes noodzakelijk. Alleen zorgvuldig interpreteren van het oorspronkelijke materiaal (stempels, roetproeven, matrijzen en afdrukken) en het herkennen van de karakteristieke vervormingen als gevolg van de toenmalige stand van de (druk)techniek, garanderen een goede revival.

Matrices of the 'English Roman' from the Fell types
Title page from 1678 showing Fell types

De huidige zet- en druktechnieken vereisen aanpassingen aan de oorspronkelijk voor lood gemaakte ontwerpen. Bij het afdrukken van loden letters ontstonden kraalranden doordat er inkt uit de door de letter gemaakte holte werd gedrukt. De mate waarin dit gebeurde was afhankelijk van de druk maar ook van het (eventueel bevochtigde) papier. Bij offsetdruk ontstaan geen kraalranden, zodat enige correcties in de digitale optekeningen van de letters moeten worden aangebracht om een met boekdruk vergelijkbare (dus relatief stevige) afdruk te krijgen.

De kraalranden werden door de stempelsnijders ingecalculeerd. Daarom is het werken vanuit roetproeven of het ‘afschrapen’ van de in hoogdruk ontstane contouren wel een juiste manier om de oorspronkelijke vorm van de stempel te benaderen, maar het is feitelijk een vergissing om het verloren gegane gewicht niet te compenseren. Hoogdruk ziet er bij fotografische uitvergroting vaak uit alsof het overstraald is. De oorzaak is het verlies aan scherpte die de kraalranden bij de loden originelen veroorzaakten, maar ook de foto zelf kan aan de afronding bijdragen. Dit verlies aan scherpte wordt vaak meegenomen in revivals als een onderdeel van het ontwerp, maar dit zorgt met name op grote corpsen voor erg onregelmatige contouren.

De Dutch Type Library maakt zijn revivals met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, waarbij aard en gewicht van de originelen zo dicht mogelijk worden benaderd, zonder dat de bruikbaarheid op digitale systemen in het gedrang komt.

In de traditie van de beste fontproducenten uit de historie produceert de Dutch Type Library in vele gevallen afzonderlijke fonts voor de grote, middelgrote en kleine corpsen. Dit is ondermeer het geval in de dtl Fleischmann en dtl Romulus fontfamilies.

 

Line
Line

Search | Site index | Contact | Terms of use | Trademarks | Acknowledgements

Last update: 29 April 2020. Copyright © Dutch Type Library, 1998–2020. All rights reserved

dtl Headquarters | Zwaenenstede 49 | 5221 kc ’s-Hertogenbosch | The Netherlands
dtl Studio | Daliënwaerd 71 | 5221 ke ’s-Hertogenbosch | The Netherlands
phone: +31 (0)73 614 95 36 | fax: +31 (0)73 613 98 23 | e-mail: info@dutchtypelibrary.com