Dutch Type Library since 1990
Line
Line

Try dtl’s New Exquisite Website

Line
Line

Anders dan de naam misschien doet vermoeden, zijn de English Roman en English Italick niet van Engelse makelij. Het gaat hier om van oorsprong Nederlandse lettertypen die dateren uit de zeventiende eeuw. John Fell (1625–1686), die bisschop van Oxford was van 1675 tot aan zijn dood, kocht het materiaal en schonk het aan de universiteitsdrukkerij van Oxford. English is in dit verband de aanduiding voor een corps dat vergelijkbaar is met de huidige 12 punt (didot).

Matrices of the ‘English Italick’ of the Fell types
Title page of the Fell type specimen from 1695

In The Roman, Italic & Black Letter bequethed to the University of Oxford by Dr. John Fell (Oxford, 1951) vermeldt Stanley Morison dat de English Roman mogelijk door Christoffel van Dijck is gesneden. Ter ondersteuning van deze veronderstelling schrijft Morison dat de Double Pica Roman gelijk is aan een font, dat te zien is op de letterproef die de weduwe Van Dijck rond 1673 uitgaf. Morison vermeldt er echter niet bij welk font dat is. Vast staat in ieder geval, dat Fell’s agent in Nederland, Thomas Marshall, bij Abraham van Dijck (Christoffels zoon) omstreeks 1670 matrijzen kocht voor een brevier en een descendiaen. Dit betekent niet per se dat de stempels hiervan door Christoffel van Dijck waren gesneden; Abraham van Dijck verkocht ook materiaal van andere stempelsnijders.

DTL Fell Book weight: roman and italic
Initial drawing for the lowercase a of DTL Fell

Van de Fell letterproeven zijn verschillende uitgaven bekend uit de jaren 1693, 1695, en 1706. De enige zelfstandige (niet met ander drukwerk ingebonden) proef in het bezit van de Bodleian Library is uit 1695. Deze heeft een perkamenten omslag. De proeven meten –afhankelijk van het afsnijden– zo’n 19,5 bij 11,5 centimeter en zijn niet meer dan een halve centimeter dik. De bladen zijn eenzijdig bedrukt met een flinke moet in het papier. De kwaliteit van het drukwerk is verschillend en niet zelden matig.

English Romand and Italck from the Fell types

De Fell types zijn tot het einde van de negentiende eeuw in Oxford in gebruik gebleven. Een aantal twintigste eeuwse uitgaven over de Fell types is ook met de loden originelen gezet. De kwaliteit van deze twintigste eeuwse drukken overtreft vaak die van de zeventiende en achttiende eeuwse proeven.

DTL Fell Medium Italic
Pencil drawing with IKARUS markings for DTL Fell
Line
Line

Search | Site index | Contact | Terms of use | Trademarks | Acknowledgements

Last update: 14 May 2022. Copyright © Dutch Type Library, 1998–2022. All rights reserved

dtl Headquarters | Zwaenenstede 49 | 5221 kc ’s-Hertogenbosch | The Netherlands
dtl Studio | Daliënwaerd 71 | 5221 ke ’s-Hertogenbosch | The Netherlands
phone: +31 (0)73 614 95 36 | fax: +31 (0)73 613 98 23 | e-mail: info@dutchtypelibrary.com