Dutch Type Library
Line

Try dtl’s New Exquisite Website

Line
Line
Line
Erhard Kaiser

Johann Michael Fleischmann werd in 1707 in het plaatsje Wördt, onder de rook van Nuremberg, geboren. In 1728 arriveerde hij in Nederland. In dat jaar werkte hij ruim een maand als gieter in Amsterdam voor Izaak van der Putte. Vervolgens reisde hij naar Den Haag en vond daar emplooi in de lettergieterij van de boekverkopers Rutger Christoffel Alberts en Hermanus Uytwerf. Toen Alberts zich uit de zaak terugtrok werd de handel door Uytwerf naar Amsterdam verplaatst en Fleischmann reisde mee. Fleischmann werkte tot 1732 voor Uytwerf, alvorens hij zelfstandig ging werken als stempelsnijder. In 1735 opende hij een lettergieterij, die echter door een gebrekkig zakelijk inzicht niet succesvol werd.

De drukker Rudolph Wetstein nam de lettergieterij van Fleischmann over maar de laatste bleef bij de zaak betrokken. Fleischmann maakte exclusief voor Wetstein een groot aantal stempels en matrijzen. In 1742 overleed Rudolph Wetstein. Zijn zoon Hendrik Floris Wetstein verkocht de drukkerij maar zette de gieterij voort. In 1743 verkocht Hendrik Floris Wetstein de niet florerende gieterij aan Izaak en Johannes Enschedé. Fleischmann ging vervolgens exclusief voor de Enschedés stempels snijden.

Vanaf 1748 werkte Fleischmann met permissie van Johannes Enschedé ook voor andere lettergieterijen, zoals die van Van der Putte, Jacob Cambier, Martin Weyer en die van de gebroeders Ploos van Amstel. In 1768 overleed Johann Michael Fleischmann in Amsterdam; hij werd begraven in de Oude Lutherse kerk.

In 1992 gaf de Dutch Type Library de Duitse letterontwerper Erhard Kaiser opdracht voor het maken van dtl Fleischmann. De digitale familie is zeer uitgebreid geworden: er is bijvoorbeeld voorzien in reeksen ligaturen waarin ook de ‘lange s’ is opgenomen. Opmerkelijk zijn daarnaast de speciale tabelcijfers voor de kleinkapitalen.
        Erhard Kaiser heeft halfvette en vette varianten toegevoegd waardoor het lettertype bijzonder compleet is. In Duitsland wordt gesproken van ‘Kaisers königliche Fleischmann’.

dtl Fleischmann wordt toepast in literaire uitgaven maar is bijvoorbeeld ook de huisletter van F. van Lanschot Bankiers. Een Duitstalige letterproef van dtl Fleischmann (pdf versie) verscheen in 2000.

Erhard Kaiser

Detail of DTL Fleischmann Schriftmuster

Detail van de in
2000 verschenen letterproef van dtl Fleischmann

Specimen of Fleischmann’s historic types

Enlargements of Fleischmann’s historic types

DTL Fleischmann type drawings by Erhard Kaiser

IKARUS outlines for DTL Fleischmann

DTL Fleischmann test prints

Line
Line

Search | Site index | Contact | Terms of use | Trademarks | Acknowledgements

Last update: 14 May 2022. Copyright © Dutch Type Library, 1998–2022. All rights reserved

dtl Headquarters | Zwaenenstede 49 | 5221 kc ’s-Hertogenbosch | The Netherlands
dtl Studio | Daliënwaerd 71 | 5221 ke ’s-Hertogenbosch | The Netherlands
phone: +31 (0)73 614 95 36 | fax: +31 (0)73 613 98 23 | e-mail: info@dutchtypelibrary.com