Dutch Type Library
Line

Try dtl’s New Exquisite Website

Line
Line
Line


Elzevir’s publishers mark

Drukkersmerk van de firma Elsevier

De benaming Elsevierstype of Elzévirien, waarmee iedere zetter en drukker ongetwijfeld vertrouwd is, stamt uit het einde van de achttiende eeuw. De benaming wordt gebruikt voor lettertypen die lijken op de letters die in de zeventiende eeuw werden toegepast door de beroemde drukkersfirma Elsevier.

De lettertypen die de compacte typografie in de Elsevier-uitgaven mogelijk maakten, waren van de hand van Christoffel van Dijck. Deze goudsmid, stempelsnijder en lettergieter werd in 1605 in Maastricht geboren en overleed in 1670 te Amsterdam, waar hij vanaf 1648 woonde en werkte. Van Dijck heeft de reputatie de beste stempelsnijder van zijn tijd te zijn geweest.

Van het œuvre van Christoffel van Dijck is niet veel meer dan de afdrukken van zijn letters bewaard gebleven. De loden letters, matrijzen en stempels van Van Dijck waren in de loop der jaren, door de overname van inboedels van verschillende gieterijen, in het bezit gekomen van de firma Enschedé in Haarlem. Mede door de populariteit van de lettertypen van Johann Michael Fleischmann raakte het œuvre van Christoffel van Dijck in de tweede helft van de achttiende eeuw uit de mode. Aan het begin van de negentiende eeuw verdween dan ook bijna al het door Van Dijck vervaardigde materiaal in de smeltkroes, om daarna dienst te doen als grondstof voor nieuw te gieten letters.

In 1992 gaf de Dutch Type Library aan de letterontwerper Gerard Daniëls de opdracht voor het maken van een revival op basis van het werk van Christoffel van Dijck. Het uitgangspunt was om een uitgebreide familie te maken, onder meer met verschillende gewichten (vetheden) en met ornamenten en swashes.

Gerard Daniëls onderzocht oude drukken en op basis van verschillende aan Van Dijck toegeschreven lettertypen (re)construeerde hij dtl Elzevir. De Augustijn Romeyn, die in de beroemde letterproef uit 1681 van de weduwe van Daniël Elsevier is afgebeeld, stond model voor de romein van dtl Elzevir.

dtl Elzevir levert, net zoals het originele materiaal van Christoffel van Dijck, uitermate compact en gelijkmatig zetwerk op en is hierdoor bijzonder geschikt voor boekproducties.

 

Line

Search | Site index | Contact | Terms of use | Trademarks | Acknowledgements

Last update: 14 May 2022. Copyright © Dutch Type Library, 1998–2022. All rights reserved

dtl Headquarters | Zwaenenstede 49 | 5221 kc ’s-Hertogenbosch | The Netherlands
dtl Studio | Daliënwaerd 71 | 5221 ke ’s-Hertogenbosch | The Netherlands
phone: +31 (0)73 614 95 36 | fax: +31 (0)73 613 98 23 | e-mail: info@dutchtypelibrary.com