Dutch Type Library

Try dtl’s New Exquisite Website

Line

| West | East | Turkish | Cyrillic | Greek |

Argo

In vergelijking met dtl Argo zien veel schreeflozen er monotoon uit. Om de kwintessens van dit lettertype van Gerard Unger te begrijpen, moet eerst het principe van de schreefloze worden verklaard.
         Elementair voor een schreefloze is het geringe verschil tussen dik en dun, ofwel een gering contrast. Een gemiddelde schreefletter heeft daarentegen een hoog contrast. Van dit grote verschil tussen dik en dun bij schreefletters wordt aangenomen dat het de leesbaarheid vergroot. Het contrast is terug te vinden in de schreven. Schreven hebben de prettige bijkomstigheid dat ze de regelvorming versterken; ze vormen min of meer ‘rails’. Het hoge contrast en de schreven maken schreefletters een goede keuze voor langere teksten.

DTL Argo lowercase a in IKARUS format

        Digitalisering van de onderkast a van dtl Argo Regular in ikarus formaat

Naarmate het contrast in een letter wordt verlaagd, zullen de schreven hieraan moeten worden aangepast. In het geval van een extreem laag contrast wordt de noodzaak van de schreven klein, omdat ze (min of meer) de dikte van de stokken krijgen. Een letter met zulke schreven heet een egyptiënne.
Wanneer hiervan de schreven worden verwijderd, ontstaat een schreefloze.

DTL Argo lowercase a in IKARUS format

        Overzicht van dtl Argo Black in ikarus formaat

Letters met het laagst mogelijke contrast tonen overigens nog een verschil tussen dik en dun. Dit contrast is nodig om letters optisch even dik te laten lijken, hetgeen iets anders is dan meetbaar even dik zijn.

Stamp with DTL ArgoStamp with DTL Argo

Postzegels, in 1999
ontworpen door Piet
Gerards en beletterd
met dtl Argo

Gerard Unger heeft met dtl Argo een schreefloze ontworpen, waarvan het contrast aanmerkelijk hoger is dan dat van bijvoorbeeld Gill Sans, Helvetica of Frutiger. Dit verklaart waarom Ungers ontwerp minder monotoon is dan haar voorgangers.

DTL Argo on the New York Stock Exchange

        Een van de eerste ‘lighthouse’ klanten voor dtl Argo was de New York Stock Exchange

Per definitie behoort dtl Argo tot de categorie schreeflozen maar op de keper beschouwd, staat zij tussen schreefletters en schreeflozen in. Van beide categorieën combineert dtl Argo de beste eigenschappen: een hoge mate van leesbaarheid én robuustheid. dtl Argo is te classificeren in een groep waarin onder andere ook het lettertype Optima van Hermann Zapf kan worden geplaatst. Letters die tot deze groep behoren, zijn zowel voor display doeleinden als broodtekst geschikt.

 

DTL Argo Light

Light

DTL Argo Regular

Regular

DTL Argo Medium

Medium

DTL Argo Bold

Bold

DTL Argo Black

Black

DTL Argo Heavy

Heavy

DTL Argo Ultra Heavy

Ultra Heavy

DTL Argo

Search | Site index | Contact | Terms of use | Trademarks | Acknowledgements

Last update: 29 December 2022. Copyright © Dutch Type Library, 1998–2022. All rights reserved

dtl Headquarters | Zwaenenstede 49 | 5221 kc ’s-Hertogenbosch | The Netherlands
dtl Studio | Daliënwaerd 71 | 5221 ke ’s-Hertogenbosch | The Netherlands
phone: +31 (0)73 614 95 36 | fax: +31 (0)73 613 98 23 | e-mail: info@dutchtypelibrary.com