Dutch Type Library
Line
Line

| Home | Search | Site index | About | Contact |

Line
Nieuws26_Illu_1

Van woensdag 17 tot zondag 21 september 2008 vond in het prachtige Beloselsky-Belozersky paleis te St. Petersburg de jaarlijkse conferentie plaats van de Association Typographique Internationale (ATypI). Net als in voorgaande jaren was de Dutch Type Library weer sponsor van dit evenement, waar letterontwerpers, fontproducenten, typografen en software-ontwikkelaars vanuit de hele wereld elkaar ontmoetten en lezingen volgden.

Net zoals voor de ATypI conferenties in Lissabon in 2006 en Brighton in 2007 organiseerde de Dutch Type Library ook dit jaar een dtl FontMaster Track als onderdeel van het TypeTech Forum, waarmee traditioneel de eerste twee conferentiedagen worden gevuld. Sprekers waren Dr. Jürgen Willrodt en Peter Rosenfeld van urw++, Hanna Hakala, en Frank E. Blokland van dtl.

Samen met haar Duitse partner urw++ ontwikkelt de Dutch Type Library software voor de professionele fontproductie, zoals dtl FontMaster.
        Hoofdprogrammeur Dr. Jürgen Willrodt demonstreerde OTMaster, een uiterst specialistische applicatie voor het bewerken van OpenType fonts, die door dtl en urw++ begin 2009 op de markt wordt gezet.
        Peter Rosenfeld, Managing Director van urw++, liet zien dat veel van de actuele fonttechnologie zijn oorsprong vindt in het Ikarus systeem, dat in de jaren zeventig van de vorige eeuw het licht zag en onder andere de basis vormt voor dtl FontMaster.

Nieuws26_Illu_3

De Finse letterontwerpster Hanna Hakala werkt momenteel aan een nieuw dtl lettertype. Zij is met name gespecialiseerd in de ontwikkeling van Cyrillische karakters en schrijft in opdracht van de Dutch Type Library een boekje met als titel Comprehensive notes on the Design of Cyrillic Letters, dat begin 2009 moet uitkomen. Bij de Dutch Type Library wordt al geruime tijd gewerkt aan de uitbreiding van alle lettertypen met Cyrillisch en Hanna adviseert daarbij. In St. Petersburg ging zij dieper in op het ontwerpen van Cyrillische lettervormen.
        Frank E. Blokland sprak over de automatisering van zowel de fontproductie als van specifieke letterontwerpprocessen en over het combineren van fontproductie-software in workflows.

In het ‘reguliere‘ programma van de ATypI08 conferentie gaf Frank E. Blokland een lezing met als titel Now, then and perception. Hierin stond onze kijk op het verleden centraal en dan met name het beeld dat typografen hebben van historische lettertypen en de factoren die daarbij een rol spelen. Revivals blijken net zoveel een beeld te geven van de tijd waarin ze totstandkwamen als van de oorspronkelijke stijlperioden. Blokland trok daarbij onder meer parallelen met de schilderkunst en liet muziekfragmenten horen.

 

      ATypI08 presentaties in PDF formaat:

      Automating Type Design Processes

      DTL [FontMaster] Track

      FM: Automation at your fingertips

      FM: OpenType Name Table Entries

      Now, Then and Perception

      Reinventing Technology

Line

Januari 2009 kwam de nieuwste module van de fm suite beschikbaar: dtl OTMaster. Het programma wordt ontwikkeld voor Mac os X, Windows en Linux en is bedoeld voor het direct bewerken van OpenType fonts.

De functionaliteit omvat onder meer het toevoegen en bewerken van glyphs, het reviseren van de (naam)tabellen, het checken van de consistentie en het im- en exporteren van OpenType Layout features.

Line

Als letterontwerper (van onder meer dtl Argo en dtl Paradox) heeft Gerard Unger de afgelopen decennia alle mogelijke successen behaald. Zijn lettertypen worden over de gehele wereld toegepast in huisstijlen, kranten, tijdschriften, boeken en bewegwijzeringen. Zo is dtl Argo onder andere de huisletter van de stad Keulen, ’s werelds grootste brouwer InBev, Koninklijke bam Groep en van technologie-gigant Emerson.

Als docent vierde Unger succesen aan de Gerrit Rietveld Academie, is hij gasthoogleraar aan de Universiteit van Reading en sinds 2006 hoogleraar Typografische Vormgeving aan de Universiteit van Leiden. In 1991 ontving hij de Maurits Enschedé-prijs.

In 2008 kwam daar het eredoctoraat van de Universiteit Hasselt bovenop. Zijn promotor, Professor Swinnen, verwoordde het zo:
[...] Gerard Unger is een van die zeldzame talenten die de theorievorming van de typografie weet te koppelen aan het ontwerp van innovatieve letters [...]’.

 

Line
Line

Search | Site index | Contact | Terms of use | Trademarks | Acknowledgements

Last update: 26 November 2021. Copyright © Dutch Type Library, 1998–2021. All rights reserved

dtl Headquarters | Zwaenenstede 49 | 5221 kc ’s-Hertogenbosch | The Netherlands
dtl Studio | Daliënwaerd 71 | 5221 ke ’s-Hertogenbosch | The Netherlands
phone: +31 (0)73 614 95 36 | fax: +31 (0)73 613 98 23 | e-mail: info@dutchtypelibrary.com