Line
Home
Line
Sinds de zomer van 1999 maken de huisdrukkerijen van de Europese Unie gebruik van een nieuw lettertype. De afgelopen twee jaar werd door de Dutch Type Library in nauwe samenwerking met URW(++) gewerkt aan een speciaal voor de EU aangepaste versie van DTL Albertina. DTL Albertina is een lettertype dat uitermate zuinig loopt en deze eigenschap koppelt aan een hoge leesbaarheid. Voor een organisatie als de EU, die enorme hoeveelheden papier gebruikt voor de verspreiding van informatie, zijn deze twee kwaliteiten van groot belang, alleen al vanwege de kosten die worden bespaard op papier. De Griekse variant van DTL Albertina werd in overleg met de Griekse adviseurs van de EU ontwikkeld.
Van DTL Argo zijn twee nieuwe gewichten beschikbaar gekomen: Heavy en Ultra Heavy. Deze zijn vooral bedoeld voor display doeleinden. Van DTL Argo zijn nu zeven gewichten verkrijgbaar: Light, Regular, Medium, Bold, Black, Heavy en Ultra Heavy. Van alle gewichten zijn cursieve varianten, klein kapitalen, tabelcijfers, mediaevalcijfers en speciale tabelcijfers voor de klein kapitalen leverbaar. De fonts van DTL Argo zijn voorzien van twee verschillende font-specifieke Euro tekens. Meer informatie.
DTL Dorian is verder uitgebreid met nieuwe gewichten, waaronder de Heavy. De familie is nu bijzonder compleet en natuurlijk zijn alle gewichten voorzien van mediaevalcijfers en klein kapitalen. Meer informatie.
Line
Line