Line
Line
Januari 1990 startte de Dutch Type Library met de productie van digitale lettertypen. Een paar jaar later werden de eerste fonts op de markt gebracht. In de periode daarna verscheen een keur aan kwalitatief hoogwaardige lettertypen en verwierf DTL met haar œuvre internationale faam. Vanaf eind jaren negentig ontwikkelt DTL tezamen met haar Duitse partner URW++ ook professionele software voor de digitale fontproductie onder de naam DTL FontMaster.
Vanuit de nieuwe studio zet de Dutch Type Library het lustrum luister bij door onder meer het uitbrengen van DTL Romulus en DTL Fell. Daarnaast verschijnt een aantal nieuwe letterproeven en natuurlijk de Sweelinck CD in het kader van het DTL Type & Music Project.
In de loop van 2005 zullen alle DTL fonts beschikbaar komen in het OpenType formaat.
Een sneak preview van een aantal fonts van DTL Fell is nu hier te vinden. Het lettertype is gebaseerd op de English Roman en English Italick, waarvan de romein door Stanly Morison werd toegeschreven aan Christoffel van Dijck. De stempels en matrijzen werden in de zeventiende eeuw gekocht door bisschop John Fell en geschonken aan de in het Sheldonian Theatre gevestigde universiteitsdrukkerij van Oxford. Naar verwachting komt het lettertype in het voorjaar van 2005 beschikbaar.
Zoals enkele jaren geleden te lezen was op deze nieuwspagina, is DTL VandenKeere de huisletter van het Museum Plantin-Moretus te Antwerpen. Sinds eind 2004 is het op werk van de zestiende eeuwse stempelsnijders Van den Keere en Guyot gebaseerde lettertype tevens het huislettertype van de Stad Antwerpen.
DTL VandenKeere is voor de gelegenheid uitgebreid met halfvette en vette cursieven met bijbehorende kleinkapitalen. Deze garnituren komen binnenkort beschikbaar (natuurlijk ook als OpenType) in de DTL Online Type Shop.
Afgelopen najaar bracht de Dutch Type Library versie 2.1.2 van het op de professionele fontproductie toegesneden DTL FontMaster op de markt. De ontwikkeling van deze nieuwe versie liep parallel met de uitbreiding van de DTL lettertypen bibliotheek met het OpenType formaat. FM maakt op gesofisticeerde wijze batch productie van zowel de CFF als TTF varianten van OpenType mogelijk. Meer info
Line
Line