Dutch Type Library
Line
Line

| Home | Search | Site index | About | Contact |

Line

Het bestaan van dit Memorandum, bestemd voor de Monotype Corporation, was menigeen bekend zonder dat de tekst ooit openbaar was gemaakt. Toen Huib van Krimpen er begin jaren tachtig bij een gezaghebbend persoon van de Monotype Corporation naar informeerde, was het antwoord dat hij niet de vrijheid kon vinden hem deelgenoot van de tekst te maken, daar deze van een vertrouwelijk karakter zou zijn.

In feite vormt het Memorandum de zoveelste schermutseling met Stanley Morison, die de hier (en ook eerder) geuite kritiek op zijn beleid eigenlijk nooit heeft weerlegd. Morison en Van Krimpen waren het vaak en diepgaand met elkaar oneens, zonder dat het verschil van mening hun vriendschap in gevaar bracht.

Jan van Krimpen heeft de in het Memorandum beschreven methode overigens nooit toegepast: alle genoemde ontwerpen zijn in eerste instantie verwezenlijkt via door P.H. Rädisch met de hand gegraveerde stalen stempels (met uitzondering van Sheldon en gedeeltelijk Haarlemmer) en dus ‘op de verkeerde manier’, zoals in het Memorandum wordt gesteld.

De uitgave bevat ook een beknopte letterproef van dtl Haarlemmer.

        Meer informatie / Bestellen

 

Line

Search | Site index | Contact | Terms of use | Trademarks | Acknowledgements

Last update: 2 December 2020. Copyright © Dutch Type Library, 1998–2020. All rights reserved

dtl Headquarters | Zwaenenstede 49 | 5221 kc ’s-Hertogenbosch | The Netherlands
dtl Studio | Daliënwaerd 71 | 5221 ke ’s-Hertogenbosch | The Netherlands
phone: +31 (0)73 614 95 36 | fax: +31 (0)73 613 98 23 | e-mail: info@dutchtypelibrary.com