Dutch Type Library

| Home | Search | Site index | About | Contact |

Line

DTL OTMaster (OTM) is een programma voor het onderzoeken, bewerken en veranderen van tabellen en contouren van fonts met een SFNT-bestandsstructuur, zoals de CFF en TTF varianten van het OpenType formaat, TrueType fonts en TrueType Collection fonts. Versie 1.0 van OTM werd bijzonder goed ontvangen;
Dr. Ken Lunde van Adobe: ‘[...] I would like to state here that DTL OTMaster is a fabulous tool. The best way for me to characterize it is that it gives me the power of AFDKO's “spot” tool, and that of TTX, but wrapped up in nice GUI [...]’.

De functionaliteit van DTL OTMaster is in de nieuwe 2.3 versie flink uitgebreid. Zo is bijvoorbeeld de Glyph Editor nu voorzien van de mogelijkheid de EPS en SVG formaten te im- en exporteren en is het onder meer mogelijk om glyph data van CFF en TTF fonts te combineren. Geïmporteerde glyphs kunnen nu automatisch worden voorzien van hints. De OpenType Layout features productie is gebaseerd op de meest recente ‘build’ van de AFDKO versie 2.5 en wordt de OpenType specificatie 1.6 ondersteunt. Daarnaast is de Concistency Checker verder uitgebreid.

Met name door de nieuwe mogelijkheden voor het toevoegen en bewerken van glyphs, is de nieuwe versie van DTL OTMaster niet alleen geschikt voor degenen die zich professioneel bezighouden met de fontproductie, maar ook voor grafisch ontwerpers die bijvoorbeeld speciale karakters of logo’s (in EPS of SVG formaat) willen toevoegen aan bestaande fonts (als de fontlicentie dit natuurlijk toestaat).

Meer informatie over DTL OTMaster is te vinden op de DTL FontTools web site.

De tweede Dr. Peter Karow Award for Font Technology & Digital Typography is toegekend aan Thomas Milo voor de ontwikkeling van de ACE layout engine for het zetten van teksten in het Arabisch. ACE vormt het hart van de Tasmeem plugin voor InDesign ME (Midden-Oosten editie).

De Dr. Peter Karow Award for Font Technology & Digital Typography wordt eens in de vijf jaar uitgereikt aan een persoon die een exceptionele en innovatieve bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van aan digitale fonts en typografie gerelateerde technologie.

Thomas Milo en zijn bedrijf DecoType hebben met ACE (een acroniem voor ‘Arabic Calligraphic Engine’) nieuwe geavanceerde technologie voor Arabisch zetsel, dat een meer gesofisticeerde benadering nodig heeft dan het Latijnse schrift, ontwikkeld op bais van een uiterst gedegen analyse van het Arabische schrift. Milo’s typografische onderzoek vormde niet alleen de basis voor de ontwikkeling van ACE, maar ook van het OpenType formaat, al is dit laatste feit weinig algemeen bekend.

Een adviseur van de award-jury vatte het belang van Thomas Milo voor digitale fonts en typografie als volgt samen: ‘Dr. Karow made type digital in a way we know today (description of shapes as outlines, rasterization, hinting, greyscaling, plus page-layout improvements). Thomas Milo added the “smartness” needed for scripts that ask for a more sophisticated behavior than Latin’.

• Dr. Peter Karow Award presentation

• Thomas Milo and DecoType

Op 18 november 2009 vond in het Steigenberger Kurhaus Hotelte Scheveningen de succesvolle vierde DTL FontMaster Conferentie met als titel Type[&]Design 2009 plaats. De conferentie was bedoeld om diegenen die dagelijks beroepsmatig werken met digitale lettertypen, zoals grafisch ontwerpers, typografen, drukkers, letterontwerpers en fontproducenten meer inzicht te verschaffen in de toegepaste technologieën. Met name het OpenType formaat stond hierbij centraal, en zaken als de productie ervan en de ondersteuning door besturingssystemen als Mac OS en Windows en door applicaties van bijvoorbeeld Adobe®, Microsoft®, Apple® en Quark® werden onder de loep genomen door experts uit de fontindustrie.

Naast bij het OpenType formaat werd ook stilgestaan bij het feit dat 35 jaar geleden de digitale fontproductie begon met de ontwikkeling van IKARUS systeem. Veel van de moderne fonttechnologie, zoals hinting en kerning is gebaseerd op dit nog steeds actuele systeem dat werd uitgevonden door Dr. Peter Karow en waarop onder meer de DTL FontMaster modules zijn gebaseerd.

Dr. Karow was eregast tijdens de conferentie en ruikte ook de naar hem vernoemde Dr. Peter Karow Award for Font Technology & Digital Typography aan Thomas Milo uit. Verder werd versie 3.0 van DTL FontMaster, waarin onder meer de nieuwste versie (2.5) de Adobe Font Development Kit for OpenType (AFDKO) is opgenomen en versie 2.0 van DTL OTMaster gepresenteerd.

Sprekers op de conferentie waren: Dr. Peter Karow (Digital Typography and Artificial Intelligence), Dr. Jürgen Willrodt (OpenType Status 2009), Thomas Milo (DecoType, ACE and Tasmeem), John Hudson (Scholarly Types), Peter Rosenfeld (Re-inventing Font Technology) en Frank E. Blokland (Automating Type Design Processes).

 

• Type[&]Design 2009

• Presentation slides (PDF)

• Conference video registrations

Nieuws27_Illu_8

Search | Site index | Contact | Terms of use | Trademarks | Acknowledgements

Last update: 26 November. Copyright © Dutch Type Library, 1998–2021. All rights reserved

dtl Headquarters | Zwaenenstede 49 | 5221 kc ’s-Hertogenbosch | The Netherlands
dtl Studio | Daliënwaerd 71 | 5221 ke ’s-Hertogenbosch | The Netherlands
phone: +31 (0)73 614 95 36 | fax: +31 (0)73 613 98 23 | e-mail: info@dutchtypelibrary.com