Dutch Type Library
Line
Line

| Home | Search | Site index | About | Contact |

Line

In Jan van Krimpen & Bruce Rogers beschrijft Mathieu Lommen hoe deze twee beroemde boektypografen in hun ontwerpfilosofie recht tegenover elkaar stonden, ook al waardeerden zij elkaars drukletters en boeken.

Rogers wilde het karakter van een (literair) werk en de tijd van ontstaan bij zijn vormgeving laten meespelen. Een boek uit de achttiende eeuw liet hij bijvoorbeeld uit een Baskerville zetten. Van Krimpen streefde naar 'invisible printing'; met uitzondering van de band en titelpagina mocht nergens enige versiering of opgelegde sfeer tussen tekst en lezer staan.

Op het gebied van de drukletter hadden beiden ook weinig met elkaar gemeen. Rogers' Centaur is een revival van de romein van Nicolas Jenson uit 1470, Van Krimpen verwierp ‘the Jensonian Gospel’ en wilde nieuwe ontwerpen, gebaseerd op de traditie. Zijn liefde ging uit naar de romein van Garamont (ca. 1550).

Dit essay is deels gebaseerd op (ongepubliceerde) correspondentie uit het bezit van John Dreyfus en de Bibliotheek van de Vereniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels.

In Jan van Krimpen & Bruce Rogers is een letterproef van dtl Documenta opgenomen.

        Meer informatie / Bestellen

 

Line
Line

Search | Site index | Contact | Terms of use | Trademarks | Acknowledgements

Last update: 2 December 2020. Copyright © Dutch Type Library, 1998–2020. All rights reserved

dtl Headquarters | Zwaenenstede 49 | 5221 kc ’s-Hertogenbosch | The Netherlands
dtl Studio | Daliënwaerd 71 | 5221 ke ’s-Hertogenbosch | The Netherlands
phone: +31 (0)73 614 95 36 | fax: +31 (0)73 613 98 23 | e-mail: info@dutchtypelibrary.com