Dutch Type Library
Line

Try dtl’s New Exquisite Website

Line
Line

| Home | Search | Site index | About | Contact |

Line

Jacques François Rosart (1714–1777) werd in Namen geboren. Deze stad was economisch welvarend totdat zij in 1713 in Hollandse handen kwam, want toen ging het met de handel snel bergafwaarts. Rosart, die zichzelf het vak van stempelsnijder had geleerd, vestigde zich daarom in 1740 in Haarlem. Drie jaar later kocht de firma Enschedé, die al zo'n veertig jaar als drukkerij in Haarlem was gevestigd, de lettergieterij van Wetstein in Amsterdam, en verhuisde de inventaris naar Haarlem. Niet alleen bestond een deel hiervan uit stempels en matrijzen van Johann Michael Fleischmann, maar Fleischmann zèlf zou de daarop volgende vijfentwintig jaar voor Enschedé werken. De enkele opdracht die Rosart van Enschedé kreeg, woog niet op tegen de concurrentie die hij van dezelfde firma te duchten kreeg.

Rosart ging failliet, beproefde elders in Nederland zonder succes zijn geluk en week uiteindelijk uit naar Brussel. Daar gelukte het hem om in 1759 alsnog een succesvolle lettergieterij op te zetten.

In 1761 en 1768 produceerde Jacques François Rosart een letterproef, Eupreuve des caracteres, Qui se gravent & fondent dans la nouvelle fonderie de Jacques François Rosart. Eén van de drie exemplaren van de 1768-proef uit de collectie van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel heeft de Dutch Type Library integraal gescand. De scans vormen mede de basis van de digitale revival waaraan Antoon de Vijlder momenteel werkt.

Ampersand Rosart
Grand Canon Romain
Grand Canon Romain
Line
Line

Search | Site index | Contact | Terms of use | Trademarks | Acknowledgements

Last update: 18 May 2022. Copyright © Dutch Type Library, 1998–2022. All rights reserved

dtl Headquarters | Zwaenenstede 49 | 5221 kc ’s-Hertogenbosch | The Netherlands
dtl Studio | Daliënwaerd 71 | 5221 ke ’s-Hertogenbosch | The Netherlands
phone: +31 (0)73 614 95 36 | fax: +31 (0)73 613 98 23 | e-mail: info@dutchtypelibrary.com