Dutch Type Library since 1990
Line
Line

| Home | Search | Site index | About | Contact |

Line
Line
Frank E. Blokland lecturing at the Plantin Institute of Typography in Antwerp

       Docerend in Museum Plantin-Moretus

Frank E. Blokland (Leiden, 1959) volgde van 1978 tot 1982 de opleiding Grafische en Typografische vormgeving aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Als student richtte hij in 1980 de succesvolle werkgroep Letters] op, waarvan veel (later bekende) Nederlandse letterontwerpers lid zijn geworden.

Bulthuismonument, designed by Frank E. Blokland

      Bulthuismonument (1986)

In 1985 won Blokland de jaarlijkse letterontwerp wedstrijd van het in de Verenigde Staten gevestigde Chartpak en verscheen zijn Bernadette als afwrijflettertype bij deze firma. Een jaar later ontwierp hij in opdracht van de Dienst Esthetische Vormgeving van de ptt het Bulthuismonument (Bergum, Friesland), inclusief de belettering.


In 1987 ontwierp hij de letters op het Homomonument bij de Westerkerk in Amsterdam. Daarna volgden nog vele opdrachten op dit gebied, zoals de belettering van de plaquette bij het Joodse Weeshuis in Leiden en die van het Franciscanessen-monument in Oegstgeest. In dezelfde tijd ging Blokland zich verder toeleggen op het kappen van letters in steen.

Lettering of the Homomonument, designed by Frank E. Blokland
House number cut in Belgian Bluestone by Frank E. Blokland

      Huisnummer gebeiteld in hardsteen

Tombstone lettering designed and cut by Frank E. Blokland

      Hardstenen grafsteen afgewerkt met bladgoud

Design by Frank E. Blokland for a paperweight for Sem Hartz

      Presse-papier (ontwerp voor Sem Hartz)

In 1990 schreef Blokland het boek bij de Teleac cursus Kalligraferen, de kunst van het schoonschrijven, waarvan 16.000 exemplaren over de toonbank gingen. In datzelfde jaar richtte hij de Dutch Type Library op. Verder schreef hij sinds eind jaren tachtig een kleine honderdvijftig artikelen voor verschillende grafische vakbladen, waaronder Compres, Pers, PrintBuyer, Hamburger Satzspiegel en Page.

Frank E. Blokland lecturing at the KABK

        Lesgevend aan eerstejaars op de afdeling Grafisch Ontwerpen van de kabk

In 1987 volgde Blokland –als eerste van de jongere generatie– Gerrit Noordzij op als docent aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. Als senior docent geeft hij les in schrijven, lettertekenen, letterontwerpen en fontproductie aan de eerste en tweede fase opleidingen van de afdeling Grafisch Ontwerpen.

Frank E. Blokland with mould at Museum Plantin-Moretus

        Met een 19e eeuwse gietfles in Museum Plantin-Moretus

Frank E. Blokland talking at Museum Plantin-Moretus

        Voordracht tijdens de jaarlijkse academische zitting van het Plantin Instituut in 2019

Frank E. Blokland presenting a diploma at the Plantin Institute of Typography in 2019

        Overhandigen van een Expert class Type design diploma in 2019

Dr. Frank E. Blokland talking at the Plantin Institute of Typography in 2022

        Toespraak bij de diploma-uitreiking van de EcTd in 2022

Sinds 1995 is Blokland verbonden als senior docent en onderzoeker aan het Plantin Genootschap te Antwerpen. Eind jaren negentig van de vorige eeuw initieerde en organiseerde hij de ontwikkeling van dtl FontMaster, geavanceerde software voor de professionele digitale fontproductie.

Frank E. Blokland speaking at the TYPO Labs 2017 conference


Blokland sprak op menige internationale conferentie, zoals typo Labs 2017 in Berlijn en (onder) de ATypI 2008 conferentie in St. Petersburg (foto: Ekaterina Kochkina).

Frank E. Blokland speaking at the ATypIo8 St. Petersburg conference

April 2013 ontwierp Blokland de kalligrafische belettering van de Akte van Abdicatie van Koningin Beatrix. Frank E. Blokland ontwierp verder onder meer de lettertypes dtl Documenta (Sans) en dtl Haarlemmer (Sans).

Abdication Act 2013

        Akte van Abdicatie van Koningin Beatrix (2013)

Blokland deed promotieonderzoek aan de Universiteit Leiden, waarin hij de hypothese testte dat Gutenberg en zijn Renaissancistische collega’s een verregaand gestandardiseerd systeem ontwikelden voor de productie van de textura-drukletter en dat dit systeem vervolgens werd geëxtrapoleerd voor de ontwikkeling van de romeinse drukletter.

Blokland’s promotion at Leiden University

        Promotie in de Senaatskamer van de Universiteit Leiden

Oktober 2016 verdedigde Blokland met succes zijn proefschrift On the Origin of Patterning in Movable Latin Type: Renaissance Standardisation, Systematisation, and Unitisation of Textura and Roman Type in de Senaatskamer van het Academiegebouw van de Universiteit Leiden.

Blokland receives a Laureate Honoris Causa from the Plantin Institute

        Blokland ontvangt het Laureaatschap Honoris Causa van het pit

Op zaterdagavond 25 juni 2022, werd het het 70-jarig bestaan van het Plantin Genootschap / Plantin Instituut voor Typografie gevierd in de adembenemende historische setting van Museum Plantin-Moretus in Antwerpen. Tijdens het sfeervolle evenement ontving Blokland het Laureaatschap Honoris Causa als erkenning voor zijn belangrijke verdiensten op het gebied van typografie in Vlaanderen.

        Meer informatie

DTL Documenta Sans

De romein van de
schreefloze versie
van dtl Documenta

Line
Line

Search | Site index | Contact | Terms of use | Trademarks | Acknowledgements

Last update: 22 December 2022. Copyright © Dutch Type Library, 1998–2022. All rights reserved

dtl Headquarters | Zwaenenstede 49 | 5221 kc ’s-Hertogenbosch | The Netherlands
dtl Studio | Daliënwaerd 71 | 5221 ke ’s-Hertogenbosch | The Netherlands
phone: +31 (0)73 614 95 36 | fax: +31 (0)73 613 98 23 | e-mail: info@dutchtypelibrary.com