Dutch Type Library since 1990
Line
Line

| Home | Search | Site index | About | Contact |

Line
Line
Frank E. Blokland lecturing at the Plantin Institute of Typography

       Blokland docerend in het Plantin Museum

Frank E. Blokland (Leiden, 1959) volgde van 1978 tot 1982 de opleiding Grafische en Typografische vormgeving aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Als student richtte hij in 1980 de succesvolle werkgroep Letters] op, waaruit veel bekende Nederlandse letterontwerpers zijn voortgekomen.

The Bulthuismonument, designed by Frank E. Blokland

      Bulthuismonument (1986)

In 1985 won Blokland de jaarlijkse letterontwerp wedstrijd van het in de Verenigde Staten gevestigde Chartpak en verscheen zijn Bernadette als afwrijflettertype bij deze firma. Een jaar later ontwierp hij in opdracht van de Dienst Esthetische Vormgeving van de ptt het Bulthuismonument (Bergum, Friesland), inclusief de belettering.


In 1987 ontwierp hij de letters op het Homomonument bij de Westerkerk in Amsterdam. Daarna volgden nog vele opdrachten op dit gebied, zoals de belettering van de plaquette bij het Joodse Weeshuis in Leiden en die van het Franciscanessen-monument in Oegstgeest. In dezelfde tijd ging Blokland zich verder toeleggen op het kappen van letters in steen.

The lettering of the Homomonument was designed by Frank E. Blokland
Homomonument
House number cut in Belgian Bluestone by Frank E. Blokland

      Huisnummer gebeiteld in hardsteen

Tombstone lettering designed and cut by Frank E. Blokland

      Hardstenen grafsteen afgewerkt met bladgoud

Design for a paperweight for Sem Hartz

      Presse-papier (ontwerp voor Sem Hartz)

In 1990 schreef Blokland het boek bij de Teleac cursus Kalligraferen, de kunst van het schoonschrijven, waarvan 16.000 exemplaren over de toonbank gingen. In datzelfde jaar richtte hij de Dutch Type Library op. Verder schreef hij sinds eind jaren tachtig een kleine honderdvijftig artikelen voor verschillende grafische vakbladen, waaronder Compres, Pers, PrintBuyer, Hamburger Satzspiegel en Page.

Frank E. Blokland lecturing at the KABK

        Blokland lesgevend in het eerste jaar van de kabk

In 1987 volgde Blokland –als eerste van de jongere generatie– Gerrit Noordzij op als docent aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. Als senior docent geeft hij les in schrijven, lettertekenen, letterontwerpen en fontproductie aan de eerste en tweede fase opleidingen van de afdeling Grafisch Ontwerpen.

Frank E. Blokland with mould at the Museum Plantin-Moretus

        Blokland met een 19e eeuwse gietfles in het Museum Plantin-Moretus

Sinds 1995 is Blokland verbonden als docent en onderzoeker aan het Plantin Genootschap te Antwerpen. Eind jaren negentig van de vorige eeuw initieerde en organiseerde hij de ontwikkeling van dtl FontMaster, software voor de professionele digitale fontproductie.

Frank E. Blokland speaking at the TYPO Labs 2017 conference

        Blokland sprak op menige internationale conferentie, zoals typo Labs in Berlijn

April 2013 ontwierp Blokland de kalligrafische belettering van de Akte van Abdicatie van Koningin Beatrix. Frank E. Blokland ontwierp verder onder meer de lettertypes dtl Documenta (Sans) en dtl Haarlemmer (Sans).

Abdication Act 2013

        Akte van Abdicatie van Koningin Beatrix (2013)

Blokland deed promotieonderzoek aan de Universiteit Leiden, waarin hij de hypothese testte dat Gutenberg en zijn Renaissancistische collega’s een verregaand gestandardiseerd systeem ontwikelden voor de productie van de textura-drukletter en dat dit systeem vervolgens werd geëxtrapoleerd voor de ontwikkeling van de romeinse drukletter.

Blokland’s promotion at Leiden University

        Bloklands promotie in de Senaatskamer van de Universiteit Leiden

Oktober 2016 verdedigde Blokland met succes zijn proefschrift On the Origin of Patterning in Movable Latin Type: Renaissance Standardization, Systematization, and Unitization of Textura and Roman Type in de Senaatskamer van het Academiegebouw van de Universiteit Leiden.

        Meer informatie

DTL Documenta Sans

De romein van de
schreefloze versie
van dtl Documenta

Line
Line

Search | Site index | Contact | Terms of use | Trademarks | Acknowledgements

Last update: 18 December 2020. Copyright © Dutch Type Library, 1998–2020. All rights reserved

dtl Headquarters | Zwaenenstede 49 | 5221 kc ’s-Hertogenbosch | The Netherlands
dtl Studio | Daliënwaerd 71 | 5221 ke ’s-Hertogenbosch | The Netherlands
phone: +31 (0)73 614 95 36 | fax: +31 (0)73 613 98 23 | e-mail: info@dutchtypelibrary.com