Line
Home
Line
Op zaterdag 23 september 2000 gaf Erhard Kaiser in Leipzig een lezing met als titel The philosophy and practical development of DTL Fleischmann. Kaiser besprak de artistieke en technische kwaliteitseisen waaraan een heroptekening voor digitaal gebruik van een historisch lettertype, zoals dat van Johann Michael Fleischmann, moet voldoen. Deze lezing was onderdeel van het jaarlijkse ATypI (Association Typographique Internationale) congres dat van 21 tot 24 september 2000 in Leipzig werd gehouden. Het thema van het congres was Digital Classicism - Five centuries of type and typography. De Dutch Type Library was sponsor van het ATypI congres.
De Dutch Type Library heeft een 32 pagina's tellende letterproef van DTL Fleischmann uitgegeven. Naast een overzicht van alle 48 fonts waaruit dit lettertype bestaat, bevat de proef een beschrijving door Erhard Kaiser van de ontwikkeling van DTL Fleischmann.
Bij de Dutch Type Library is een overdruk verkrijgbaar van een artikel over DTL Fleischmann van de Zwitserse typograaf, letterontwerper en historicus Max Caflisch. Het artikel is afkomstig uit het september 2000 nummer van Typografische Monatsbl├Ątter. Meer informatie / Bestellen
Line
Line