Line
Line
Op 18 november 2003 organiseerde de Dutch Type Library in de sfeervolle ambiance van Kasteel Maurick te Vught alweer de derde DTL FontMaster Conferentie. Evenals tijdens de twee voorgaande FM Conferenties, respectievelijk in april 2002 te Vught en november 2002 in Hamburg, vormde OpenType het centrale thema. Van de afgelopen anderhalf jaar werd een balans opgemaakt en er werd er bekeken of het fontformaat heeft voldaan aan de hooggespannen verwachtingen.
De sprekers op 18 november waren Dr. Peter Karow, Hans Bockting en Julius van der Woude (UNA [Amsterdam] Designers), Dr. Jürgen Willrodt (URW++ / DTL Germany), Jan Middendorp (Dorp & Dal), Ton Frederiks (Adobe) en Frank E. Blokland (DTL).
 
Tijdens de conferentie werd ook de eerste Dr. Peter Karow Award for Font Technology & Digital Typography uitgereikt aan Dr. Peter Karow zelf. Deze prijs, die een initiatief is van de Dutch Type Library, zal voortaan vijfjaarlijks worden uitgereikt aan personen die een bijzondere en innovatieve bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van font-gerelateerde technologie en digitale typografie.
Dr. Karow presenteerde zijn werkzaamheden aan het hz-program. Sinds 1988 werkte Dr. Peter Karow (1940) samen met Hermann Zapf aan de ontwikkeling van dit programma voor digitale micro-typografie. Hij toonde de technische mogelijkheden voor het aanpassen van het woordbeeld, zoals speciale toepassingen van kerning, afbreek-algoritmes en het versmallen en verbreden van letters.
 
Hans Bockting en Julius van der Woude gingen aan de hand van de door UNA ontwikkelde huisstijl voor Koninklijke Swets & Zeitlinger in op de problemen die ontwerpers tegenkomen in omgevingen waar meerdere besturingssystemen naast elkaar worden gebruikt. Als huisstijl-letter voor Koninklijke Swets & Zeitlinger koos UNA voor DTL Caspari en OpenType bleek uiteindelijk het beste formaat om de compatibiliteit tussen de verschillende platformen te garanderen en de uitwisseling van verschillende talen te vereenvoudigen.
 
Dr. Jürgen Willrodt gaf een overzicht van de ontwikkeling van de font technologie in de afgelopen decennia en de plaats van OpenType daarin. Verder verklaarde hij de technische eigenschappen van het OpenType formaat en gaf hij inzicht in de huidige ondersteuning door applicaties als Adobe InDesign en QuarkXPress.
 
Jan Middendorp voorzag in een ‘sneak preview’, van zijn magnus opus Dutch Type, een boek over de geschiedenis van het letterontwerpen in Nederland dat februari 2004 verschijnt. Hij lichtte hieruit wat minder bekende lettertypes en hun ontwerpers uit de afgelopen eeuw.
Ton Frederiks toonde de nieuwe –imposante– snufjes op het gebied van OpenType ondersteuning in de verschillende Adobe Creative Suite applicaties.
Frank E. Blokland presenteerde een premiere in Vught: DTL Romulus. Dit is een revival van het lettertype dat Jan van Krimpen in de jaren dertig van de vorige eeuw ontwierp. De Dutch Type Library werkt sinds 1997 aan de digitale versie en dit heeft voorlopig geresulteerd in een familie van 54 fonts.
 
Line
Line