Line
Line
Taylor Nelson Sofres (TNS) is een marktonderzoeker met vestigingen in meer dan vijftig landen. Ook het Nederlandse marktonderzoekinstituut NIPO is sinds 1999 onderdeel van TNS. Voor de nieuwe corporate identity is DTL Documenta gekozen. De Dutch Type Library levert hiervoor naast West-Europese ook Oost-Europese en Cyrillische versies.
De actuele ontwikkelingen in de fonttechnologie maken dat de fontproductie steeds complexer wordt. Vooral de ontwikkeling van lettertypen die meerdere talen ondersteunen in bijvoorbeeld het OpenType formaat, vraagt om een andere benadering dan de productie van fonts die slechts een enkele codepage ondersteunen. De DTL FontMasterClass is bedoeld om inzicht te geven in zaken als technische kwaliteitscontrole, fontdatabase ontwikkeling, OpenType productie, etcetera. De DTL FontMasterClass wordt gegeven door Dr. Jürgen Willrodt en Frank E. Blokland. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via fmclass@fontmaster.nl
Op donderdag 28 februari 2003 werd in Heidelberg tijdens een vergadering van de ATypI Technology Committee door 23 aanwezigen, waaronder ook Dr. Jürgen Willrodt en Frank E. Blokland, op voorstel van John Hudson van het Canadese Tiro Typeworks een nieuwe organisatie op het gebied van de fonttechnologie opgericht: International Font Technology Association, kortweg IFTA. Meer informatie hierover volgt nog op deze site.
Line
Line