Line
Line
   
De standaardfonts van de Dutch Type Library met de codering T, D of P zijn voorzien van tabelcijfers. T staat voor Text (kleine corpsen), D voor Display (middelgrote corpsen) en P voor Poster (grote corpsen). Is hieraan de codering S (Special) toegevoegd, dan betekent dit dat het betreffende font is voorzien van mediaevalcijfers. De standaardfonts bevatten geen kerningparen voor de tabelcijfers, de fonts met mediaevalcijfers wel.
De SmallCaps (klein kapitalen) van een aantal DTL lettertypen hebben tabelcijfertjes op hoogte van de klein kapitalen, de overige Caps fonts zijn voorzien van mediaevalcijfers; zie ook DTL fonts.
 
Bij de overzichten van de fonts staat bovenaan de pagina naast het font versie nummer ook een code vermeld, die uit acht karakters bestaat. Dit is de codering die intern bij de Dutch Type Library bij de fontproductie wordt gebruikt en waarmee zowel de font databases als de verschillende gegenereerde fontformaten van ieder lettertype worden aangeduid. De code begint met een letter die hetzelfde is als de eerste letter van de fontnaam met vervolgens drie cijfers waaraan de fontfamilie te herkennen is. DTL Albertina begint bijvoorbeeld met A066 en DTL Argo met A057. Het volgende cijfer of letter geeft aan of het gaat om een Standard, Special of Small Caps font: 0 (nul) betekent Standard, C betekent Special en met een 8 worden Small Caps aangeduid. De twee cijfers die hierop volgen geven het gewicht aan: 12 is Light, 13 Regular, 14 Medium, 16 Bold, 17 Ultra Heavy, 18 Heavy en 19 Black. De 1 duidt een romein aan en staat in plaats hiervan een 3, dan betekent dit cursief. De laatste letter geeft aan of het gaat om een Text, Display of Poster versie. Dus A057012T betekent DTL Argo T Light en A057033T staat voor DTL Argo T Light Italic. A057C13T is de aanduiding voor DTL Argo ST Regular, enzovoort.
Line
Line