Line
Line
DTL FontMaster packaging

 

Sinds de tweede helft van de jaren negentig van de vorige eeuw gebruikt de Dutch Type Library een exclusieve set utilities voor de digitale fontproductie onder Mac os®, Windows® en Linux®. Deze set is in de loop van de tijd in opdracht van de Dutch Type Library geprogrammeerd door dtl Germany / urw++. De utilities vormen tezamen dtl FontMaster en bestaan uit negen modules: een Bezier editor (BezierMaster), een editor voor het Ikarus formaat (IkarusMaster) een batch tester en optimizer voor glyphs (ContourMaster), een interpolatie module (BlendMaster), een batch generator voor fontdata (DataMaster), een autotracer (TraceMaster), een module om kerningparen te genereren (KernMaster), om PostScript Type1 en OpenType fonts te vergelijken (CompareMaster), en om OpenType fonts te bewerken (OTMaster).

De negen modules zijn onmisbaar voor de professionele fontproductie en hoewel in eerste instantie ontwikkeld voor intern gebruik bij de Dutch Type Library, is dtl FontMaster beschikbaar gemaakt voor eenieder die zich met fonts en fontproductie bezighoudt. Voor de ontwikkeling werd het dtl FontMaster Team gevormd, bestaande uit Dr. Jürgen Willrodt, Hartmut Schwarz, Gu Jun en Axel Stoltenberg voor het programmeren, Peter Rosenfeld voor de algehele organisatie en Frank E. Blokland, de initiatiefnemer, als software-architect en projectmanager.

De functionaliteit van dtl FontMaster is gedeeltelijk ontleend aan software die door urw++ in de loop van de tijd is ontwikkeld voor de fontproductie op het sparc werkstation onder Solaris en Sun os. In dtl FontMaster kreeg de oorspronkelijke command-line interface een vriendelijker uiterlijk, al mikt het programma nog steeds op de ervaren gebruiker.

dtl FontMaster is geworden tot een set professionele utilities voor het creëren en optimaliseren van het Bezier en het Ikarus formaat, interpoleren, en het beheren van fontdata. De modules werken onafhankelijk van elkaar en kunnen eventueel worden gebruikt in samenwerking met andere programma’s voor de digitale fontproductie.

Download de recentste gratis Light versies van de dtl FontMaster modules vanuit het pull down menu hierboven of ga voor meer informatie naar de
dtl FontTools web site

 

Line
Line