Line
Line
Nieuws26_Illu_1
Van woensdag 17 tot zondag 21 september 2008 vond in het prachtige Beloselsky-Belozersky paleis te St. Petersburg de jaarlijkse conferentie plaats van de Association Typographique Internationale (ATypI). Net als in voorgaande jaren was de Dutch Type Library weer sponsor van dit evenement, waar letterontwerpers, fontproducenten, typografen en software-ontwikkelaars vanuit de hele wereld elkaar ontmoetten en lezingen volgden.
In het verlengde van de ATypI conferenties in Lissabon in 2006 en Brighton in 2007 organiseerde de Dutch Type Library ook dit jaar weer een succesvolle DTL FontMaster Track, als onderdeel van het ATypI TypeTech Forum, waarmee traditioneel de eerste twee dagen van de conferenties worden gevuld. Sprekers op de FM Track waren Dr. Jürgen Willrodt en Peter Rosenfeld van URW++, Hanna Hakala en Frank E. Blokland van DTL.
Samen met haar Duitse partner URW++ ontwikkelt de Dutch Type Library software voor de professionele fontproductie, zoals DTL FontMaster.
Hoofdprogrammeur Dr. Jürgen Willrodt demonstreerde OTMaster, een uiterst specialistische applicatie voor het bewerken van OpenType fonts, die door DTL en URW++ begin 2009 op de markt wordt gezet.
Peter Rosenfeld, Managing Director van URW++, liet zien dat veel van de actuele fonttechnologie zijn oorsprong vindt in het Ikarus systeem, dat in de jaren zeventig van de vorige eeuw het licht zag en onder andere de basis vormt voor DTL FontMaster.
Nieuws26_Illu_3
De Finse letterontwerpster Hanna Hakala werkt momenteel aan een nieuw DTL lettertype. Zij is met name gespecialiseerd in de ontwikkeling van Cyrillische karakters en schrijft in opdracht van de Dutch Type Library een tekst met als titel Comprehensive notes on the Design of Cyrillic Letters, die begin 2009 moet uitkomen. Bij de Dutch Type Library wordt al geruime tijd gewerkt aan de uitbreiding van alle lettertypen met Cyrillisch en Hanna adviseert daarbij. In St. Petersburg ging zij dieper in op het ontwerpen van Cyrillische lettervormen.
 
Frank E. Blokland sprak over de automatisering van zowel de fontproductie als van specifieke letterontwerpprocessen en over het combineren van fontproductie-software in workflows.
In het ‘reguliere‘ programma van de ATypI08 conferentie gaf Frank E. Blokland een lezing met als titel Now, then and perception. Hierin stond onze kijk op het verleden centraal en dan met name het beeld dat typografen hebben van historische lettertypen en de factoren die daarbij een rol spelen. Revivals blijken net zoveel een beeld te geven van de tijd waarin ze totstandkwamen als van de oorspronkelijke stijlperioden. Blokland trok daarbij onder meer parallelen met de schilderkunst en liet muziekfragmenten horen.
 
      ATypI08 presentaties in PDF formaat:
Line
Januari 2009 kwam de nieuwste module van de FM suite beschikbaar: OTMaster. Het programma wordt ontwikkeld voor Mac OS X, Windows en Linux en is bedoeld voor het direct bewerken van OpenType fonts.
De functionaliteit omvat onder meer het toevoegen en bewerken van glyphs, het reviseren van de (naam)tabellen, het checken van de consistentie en het im- en exporteren van OpenType Layout features.
Line
Als letterontwerper (van onder meer DTL Argo en DTL Paradox) heeft Gerard Unger de afgelopen decennia alle mogelijke successen behaald. Zijn lettertypen worden over de gehele wereld toegepast in huisstijlen, kranten, tijdschriften, boeken en bewegwijzeringen. Zo is DTL Argo onder andere de huisletter van de stad Keulen, ’s werelds grootste brouwer InBev, Koninklijke BAM Groep NV en van technologie-gigant Emerson.
Als docent vierde Unger succesen aan de Gerrit Rietveld Academie, is hij gasthoogleraar aan de Universiteit van Reading en sinds 2006 hoogleraar Typografische Vormgeving aan de Universiteit van Leiden. In 1991 ontving hij de Maurits Enschedé-prijs.
In 2008 kwam daar het eredoctoraat van de Universiteit Hasselt bovenop. Zijn promotor, Professor Swinnen, verwoordde het zo:
[...] Gerard Unger is een van die zeldzame talenten die de theorievorming van de typografie weet te koppelen aan het ontwerp van innovatieve letters [...]’.
Line
Line