Line
Line

Erhard Kaiser (Quedlinburg, 1957) studeerde Skriptuale Grafik und Buchkunst aan de Hochschule für Grafik und Buchkunst te Leipzig en leerde letters tekenen in de door Albert Kapr opgezette traditie. Van 1983 tot 1991 werkte hij aan lettertypen voor fotozetsel voor Typoart, destijds de grootste lettergieterij in het voormalig Oostblok. Van 1986 to 1992 doceerde Kaiser het vak Letterontwerpen & typografie aan de universiteit van Leipzig.

In 1992 kreeg Erhard Kaiser van de Dutch Type Library de opdracht voor het maken van een digitale revival, gebaseerd op werk van Johann Michael Fleischmann (1707–1768). Op basis van verschillende door Fleischmann ontworpen lettertypen maakte Kaiser voor dtl Fleischmann aparte tekeningen voor de grote en de kleine corpsen, die vervolgens door hemzelf, dtl en urw++ te Hamburg in het ikarus formaat werden gedigitaliseerd. De tekensets werden verder uitgebreid door de dtl Studio. De uiteindelijke PostScript Type1, TrueType en OpenType fonts voor Mac os en Windows werden door de Dutch Type Library geproduceerd.

dtl Fleischmann is bijzonder compleet: er zijn aparte optekeningen voor de grote en kleine corpsen, klein kapitalen, uitgebreide reeksen ligaturen, speciale cijferreeksen, et cetera. In Duitsland wordt gesproken van Kaisers Königliche Fleischmann.

Naast dtl Fleischmann ontwierp Ehard Kaiser ook de lettertypen dtl Antares en dtl Prokyon voor de Dutch Type Library.

Line
Line